Ο οινοτουρισμός

Ο οινοτουρισμός

Ο οινοτουρισμός

SW_ROU~3
Το Σαμιώτικο κρασί είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, με διακρίσεις και βραβεία σε πολλές ετικέτες, ενώ τα οινοποιεία του νησιού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον οινόφιλο επισκέπτη. Ο οινοτουρισμός είναι μια ειδική́ μορφή́ τουρισμού́ που αφορά́ στην παροχή́ υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά́ ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις, π.χ. αμπελώνες. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά́ με δραστηριότητες σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινική́ παραγωγή.
Πρόκειται δηλαδή για ένα ταξίδι στον κόσμο του κρασιού το οποίο απολαμβάνουν οι επισκέπτες συνδυάζοντας το παράλληλα με τις διακοπές τους στη Σάμο. Σκοπός του οινοτουρισμού  είναι η επαφή των επισκεπτών με την οινοπαραγωγή. Με επισκέψεις σε αμπελώνες που καλλιεργείται η περίφημη ποικιλία σταφυλιού της Σάμου, το Μοσχάτο, και σε οινοποιεία στα οποία γίνεται η παραγωγή του κρασιού, μαθαίνει ο κόσμος πως φθάνει στο μπουκάλι και στο τέλος στο τραπέζι του. Ο τουρίστας παρακολουθεί την διαδικασία και δοκιμάζει τη γεύση των κρασιών.
Στη Σάμο υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης του οινοτουρισμού. Συνεχώς βλέπουμε να αξιοποιούνται αμπελώνες και να δημιουργούνται οργανωμένα οινοποιεία με σύγχρονες προδιαγραφές τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν και επισκέπτες. Πολλά απ’ αυτά είναι επισκέψιμα για την αποτελεσματικότερη προβολή της διαδικασίας παραγωγής του κρασιού στους οινόφιλους επισκέπτες του νησιού.  Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις ταξιδιωτικού τουρισμού δημιουργούν διαδρομές που αφορούν το οίνο, συνδυάζοντας το με εμπειρίες οινογνωσίας.
Στόχος σε όλο αυτό είναι η δημιουργία μιας νέας ειδικής αγοράς ,η οποία θα περιλαμβάνει τουρίστες με ένα κοινό ενδιαφέρον, την αγάπη τους για τον Σαμιακό οίνο, για την οποία επιθυμούν  να ταξιδέψουν στο νησί και να γνωρίσουν καινούρια πράγματα. Πρόκειται επομένως για μια ειδική μορφή εναλλακτικού τουρισμού η οποία μπορεί να δώσει επιπρόσθετα οφέλη στο νησί της Σάμου. Εκτός από τα έσοδα που προκύπτουν από την τουριστική κίνηση   που δημιουργείται, μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση των πωλήσεων κρασιού με αύξηση των εξαγωγών σε νέες αγορές.
Gallery

Γεωγραφικές ενδείξεις και συστήματα ποιότητας – ΠΟΠ Σάμος

Γεωγραφικές ενδείξεις και συστήματα ποιότητας – ΠΟΠ Σάμος

Γεωγραφικές ενδείξεις και συστήματα ποιότητας – ΠΟΠ Σάμος

SW_ROU~3
Η πολιτική της ΕΕ για τα σήματα ποιότητας προστατεύει και προβάλλει την ονομασία συγκεκριμένων προϊόντων με σκοπό την προβολή των μοναδικών τους χαρακτηριστικών, τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση καθώς και με την παραδοσιακή τεχνολογία – τεχνογνωσία.
Οι γεωγραφικές ενδείξεις κατοχυρώνουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για συγκεκριμένα προϊόντα, των οποίων οι ιδιότητες συνδέονται ειδικά με την περιοχή παραγωγής.
Οι γεωγραφικές ενδείξεις περιλαμβάνουν:
• ΠΟΠ — Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (τρόφιμα και οίνοι)
• ΠΓΕ — Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη (τρόφιμα και οίνοι)
• ΓΕ — Γεωγραφική Ενδειξη (αλκοολούχα ποτά και αρωματισμένοι οίνοι).
Το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ προστατεύει τις ονομασίες των προϊόντων που προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές και έχουν ειδικές ιδιότητες ή χαίρουν φήμης που συνδέεται με την περιοχή παραγωγής. Οι διαφορές μεταξύ των ΠΟΠ και των ΠΓΕ σχετίζονται κυρίως με την ποσότητα πρώτων υλών του προϊόντος που πρέπει να προέρχονται από την περιοχή ή με τον βαθμό στον οποίο η διαδικασία παραγωγής οφείλει να πραγματοποιείται εντός της συγκεκριμένης περιοχής. Οι ΓΕ αφορούν ειδικά τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους.
Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)
Οι ονομασίες προϊόντων που έχουν καταχωριστεί ως ΠΟΠ είναι εκείνες που έχουν τους ισχυρότερους δεσμούς με την περιοχή στην οποία παρασκευάζονται αυτά τα προϊόντα.
• Προϊόντα: Τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα και οίνοι.
• Προδιαγραφές: Κάθε μέρος της διαδικασίας παραγωγής, μεταποίησης και παρασκευής πρέπει να πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή. Για τους οίνους, αυτό σημαίνει ότι τα σταφύλια πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική περιοχή όπου παράγεται ο οίνος.
• Παράδειγμα: Το ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα παράγεται εξ ολοκλήρου στην περιοχή της Καλαμάτας στην Ελλάδα, με ποικιλίες ελιάς της περιοχής αυτής.
• Ετικέτα: Υποχρεωτική για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, Προαιρετική για τους οίνους.
Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)
Η ΠΓΕ δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και της ονομασίας του προϊόντος, όπου μια συγκεκριμένη ιδιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή.
• Προϊόντα: Τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα και οίνοι.
• Προδιαγραφές: Για τα περισσότερα προϊόντα, τουλάχιστον ένα από τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης ή της παρασκευής πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή. Στην περίπτωση των οίνων, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον το 80 % των χρησιμοποιούμενων σταφυλιών πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία παράγεται πραγματικά ο οίνος.
• Παράδειγμα: Το χοιρομέρι με την ΠΓΕ Westfälischer Knochenschinken παράγεται στη Βεστφαλία με πατροπαράδοτες τεχνικές, αλλά το χρησιμοποιούμενο κρέας δεν προέρχεται αποκλειστικά από ζώα που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή της Γερμανίας.
• Ετικέτα: Υποχρεωτική για τα τρόφιμα, τα γεωργικά προϊόντα, Προαιρετική για τους οίνους.
Γεωγραφικές ενδείξεις για αλκοολούχα ποτά και αρωματισμένους οίνους (ΓΕ)
Η ΓΕ προστατεύει την ονομασία ενός αλκοολούχου ποτού ή αρωματισμένου οίνου που προέρχεται από μια χώρα, περιοχή ή τοποθεσία όπου η συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή.
• Προϊόντα: Αλκοολούχα ποτά και αρωματισμένοι οίνοι.
• Προδιαγραφές: Για τα περισσότερα προϊόντα, τουλάχιστον ένα από τα στάδια της απόσταξης ή της παρασκευής, πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, τα ακατέργαστα προϊόντα δεν χρειάζεται να προέρχονται από την περιοχή.
• Παράδειγμα: Η ΓΕ Irish Whiskey παρασκευάζεται, αποστάζεται και ωριμάζει στην Ιρλανδία από τον 6ο αιώνα, αλλά οι πρώτες ύλες δεν προέρχονται αποκλειστικά από την Ιρλανδία.
• Ετικέτα:Προαιρετική για όλα τα προϊόντα.
Το να γίνονται κάποιοι οίνοι διάσημοι και περιζήτητοι με βάση τον τόπο καταγωγής τους είναι για την Ελλάδα φαινόμενο που έρχεται από τα αρχαία χρόνια. Η Ελλάδα διαθέτει 33 Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) και περισσότερες από 100 Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ).
Τα κρασιά της Σάμου, από σταφύλια της ποικιλίας «λευκό μοσχάτο Σάμου», είναι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ από το 1970 με κωδικό ΣΜ.
ΠΟΠ Σάμος (PDO Samos)
Στο νησί της Σάμου, στην ομώνυμη περιφερειακή ενότητα, η ζώνη του ΠΟΠ Σάμος – PDO Samos (θεσπίστηκε το 1970) είναι μια από τις ομορφότερες της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο τμήμα των αμπελιών είναι στο βόρειο τμήμα του νησιού, σε μέρη της περιοχής Βαθέος (Βαθύ, Άγιος Κωνσταντίνος, Άμπελος, Βουρλιώτες, Κοκκάρι, Μανολάτες, Σταυρινήδες, Χώρα Σάμου) και της περιοχής Καρλοβασίου (Καρλόβασι, Άγιοι Θεόδωροι, Καστανιά, Κονταίικα, Κοντακαίικα, Κοσμαδαίοι, Λέκα, Πλάτανος, Υδρούσσα). Μικρό τμήμα βρίσκεται κεντρικά στο νησί, στην περιοχή Πυθαγορείου, στη βορειοδυτική πλευρά του (Κουμαδαραίοι, Μαυρατζαίοι, Μεσόγειο, Πάνδροσο, Πύργος), στη Βόρεια (Μυτιληνιοί) και στη νοτιοδυτική (Παγώνδας, Σπαθαραίοι).
Μοσχάτο Σάμου λένε πολύ συχνά στην Ελλάδα, αντί για μοσχάτο άσπρο, καθώς η ποικιλία είναι ταυτισμένη με το νησί. Εκτός του ΠΟΠ Σάμος, συμμετέχει σε άλλους 4 ελληνικούς ΠΟΠ οίνους (ΠΟΠ Μοσχάτος Κεφαλλονιάς, ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών, ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών, ΠΟΠ Μοσχάτος Ρόδου).
Οι οίνοι μπορεί να είναι είτε φυσικώς γλυκείς (vin naturellement – από λιαστά σταφύλια) είτε φυσικοί γλυκείς (vin doux naturel – vin de liqueur/ ενισχυμένα), είτε γλυκείς (vin doux). Οι φυσικοί γλυκείς οίνοι μπορούν να φέρουν την ένδειξη ‘Grand Cru’ (από διαλεκτούς αμπελώνες), όταν προέρχονται από αμπελώνες σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 400 μέτρων.
Ποικιλία

Μοσχάτο άσπρο 100%
Τύπος κρασιού
• Λευκός γλυκός από λιαστά σταφύλια
• Λευκός γλυκός ενισχυμένος
ΠΓΕ Πλαγιές Αμπέλου (PGI Slopes of Ampelos)
Στο νότιο τμήμα του βορείου Αιγαίου πελάγους και στην περιφερειακή ενότητα Σάμου, η ζώνη του ΠΓΕ Πλαγιές Αμπέλου (PGI Slopes of Ampelos), που θεσπίστηκε το 1990, περιλαμβάνει τους αμπελώνες που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ΠΟΠ Σάμος, στις περιοχές Καλλιθέας, Μαραθοκάμπου, Νεοχωρίου και Σκουραίικων της δημοτικής κοινότητας Μαραθοκάμπου, στην περιοχή Πυθαγορείου της δημοτικής κοινότητας Πυθαγορείου, στην περιοχή Δρακαίων της δημοτικής κοινότητας Καρλοβασίων και στην περιοχή Παλαιοκάστρου της δημοτικής κοινότητας Βαθέως.
Ποικιλία
Μοσχάτο άσπρο
Τύπος κρασιού
• Λευκός ξηρός
Οίνοι ΠΟΠ Νησιά Αιγαίου Πελάγους
• ΠΟΠ Σαντορίνη (PDO Santorini)
• ΠΟΠ Πάρος (PDO Paros)
• ΠΟΠ Malvasia Πάρος (PDO Malvasia Paros)
• ΠΟΠ Σάμος (PDO Samos)
• ΠΟΠ Λήμνος (PDO Limnos)
• ΠΟΠ Μοσχάτος Λήμνου (PDO Muscat of Limnos)
• ΠΟΠ Ρόδος (PDO Rodos/PDO Rhodes)
• ΠΟΠ Μοσχάτος Ρόδου (PDO Muscat of Rodos)
Οίνοι ΠΓΕ Νησιά Αιγαίου Πελάγους
• ΠΓΕ Αιγαίο Πέλαγος (PGI Aegean Sea)
• ΠΓΕ Λέσβος (PGI Lesvos)
• ΠΓΕ Χίος (PGI Chios)
• ΠΓΕ Πλαγιές Αμπέλου (PGI Slopes of Ampelos)
• ΠΓΕ Ικαρία (PGI Ikaria)
• ΠΓΕ Δωδεκανήσου (PGI Dodekanese)
• ΠΓΕ Κώς (PGI Kos)
• ΠΓΕ Κυκλάδες (PGI Cyclades)
• ΠΓΕ Θαψανά (PGI Thapsana)

Gallery

Η άρση της αναγκαστικότητας και η επίπτωση στην παραγωγή του Σαμιακού οίνου

Η άρση της αναγκαστικότητας και η επίπτωση στην παραγωγή του Σαμιακού οίνου

Η άρση της αναγκαστικότητας και η επίπτωση στην παραγωγή του Σαμιακού οίνου

SW_ROU~3
Ο ΕΟΣΣ ιδρύθηκε το 1934 με την ψήφιση του Νόμου 6085 ύστερα από κινητοποίηση των αμπελουργών της Σάμου με στόχο να εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο της οινοποίησης των μοσχάτων σταφυλιών της Σάμου και της διακίνησης των κρασιών του, χωρίς τη μεσολάβηση των κρασεμπόρων της εποχής εκείνης.
Η «άρση αναγκαστικότητας» της Ένωσης Οινοποιητικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Σάμου επιβλήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 902/51563/27-04-2016. Σύμφωνα με αυτήν, η Ένωση μετατρέπηκε σε Πρωτοβάθμια Οργάνωση και μετονομάστηκε σε «Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου». Αυτό σημαίνει ότι μέλη της ΕΟΣΣ δεν είναι πλέον οι 24 πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί αλλά οι 2.200 περίπου αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου. Η απόφαση αυτή επέφερε αλλαγές τόσο στη δομή όσο και στη λειτουργία της ΕΟΣΣ. Τα φυσικά μέλη (αμπελουργοί) δεν ήταν αναγκασμένα να συμμετέχουν στο νέο Συνεταιρισμό, αλλά μπορούσαν να επιλέξουν άλλες λύσεις εμπορίας της παραγωγής τους.
Από την άλλη, οι νέοι αμπελουργοί δεν γίνονταν αυτομάτως μέλη του Συνεταιρισμού (όπως συνέβαινε έως τότε) αλλά υποβάλουν αίτηση εισδοχής η οποία εξετάζεται από τον ΕΟΣ Σάμου και η αποδοχή της ή όχι, εναπόκειται στη θέληση των μελών του Συνεταιρισμού όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση.
Κατά την δημιουργία του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου όλα τα εν ενεργεία έως τότε μέλη των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών θεωρήθηκαν αυτομάτως μέλη και του νέου συνεταιρισμού, με εξαίρεση εκείνους που ζήτησαν με αίτηση τη διαγραφή τους. Ο παραγωγός που έχει επιλέξει να συμμετέχει -με βάση το ψηφισθέν καταστατικό- έχει υποχρέωση να παραδίδει στο Συνεταιρισμό το σύνολο της παραγωγής του με εξαίρεση ένα μικρό μέρος, για ιδιοκατανάλωση. Εξαίρεση προβλέπεται και σε κάποιες περιπτώσεις αδειοδοτημένης οικοτεχνίας. Ο Συνεταιρισμός από την πλευρά του έχει υποχρέωση να παραλαμβάνει το σύνολο της παραγωγής των μελών του. Η δέσμευση του παραγωγού κατά την είσοδο του ισχύει για 6 έτη με μόνη εξαίρεση λόγους ανωτέρας βίας. Σε περιπτώσεις διαγραφής, ο παραγωγός δεν έχει δικαίωμα αίτησης επανένταξης, πριν παρέλθει τριετία.
Από την άλλη, με την άρση της «Αναγκαστικότητας» και την αλλαγή του μέχρι τώρα καθεστώς απελευθερώθηκε η οινοποίηση και η εμπορεία του Σαμιώτικου κρασιού. Η ιστορική αυτή απόφαση έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε Σαμιώτη να μπορεί να παράγει, να οινοποιεί και να εμπορεύεται το δικό του κρασί.
Ως αποτέλεσμα ιδρύθηκαν πολλά ιδιωτικά υπερσύγχρονα οινοποιεία στη Σάμο, τα οποία ανέδειξαν με μοναδικό τρόπο τον Σαμιώτικο αμπελώνα στοχεύοντας σε υψηλής ποιότητας και αισθητικής κρασιά, συνδυάζοντας την τεχνολογία και την τεχνογνωσία με τον παραδοσιακή προσέγγιση του κρασιού. Ταυτόχρονα, όμως, συνέβαλλαν σημαντικά στην αναγνώριση και διαφήμιση του σαμιώτικου κρασιού στην τοπική και διεθνή οιναγορά. Μέχρι τώρα δραστηριοποιούνται στη Σάμο 7 οινοπαραγωγοί και είναι πολύ πιθανόν στο μέλλον να υπάρξουν και άλλοι.
Gallery

H σημερινή κατάσταση της Σαμιακής Οινοποιίας

H σημερινή κατάσταση της Σαμιακής Οινοποιίας

H σημερινή κατάσταση της Σαμιακής Οινοποιίας

SW_ROU~3
Τη σύγχρονη εικόνα της Σαμιακής οινοποιίας συνθέτουν ο ΕΟΣ Σάμου και ένας αξιόλογος αριθμός μικρομεσαίων οινοποιητικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο κλάδος της παραγωγής Σαμιακού οίνου αποτελείται από 6 οινοποιεία, 1 επισκέψιμο αμπελώνα και 1 συνεταιρισμό που παράγουν πολλές διαφορετικές ετικέτες κρασιού. Σημειώνεται ότι αρκετές εταιρείες του κλάδου, όπως για παράδειγμα το ΜΕΤΑΧΑ LIKNON, επιδεικνύουν παραγωγική δραστηριότητα και σε άλλα αλκοολούχα ποτά, όπως το κονιάκ.
Οι οινοποιητικές αυτές εταιρείες ελέγχουν σημαντικά μερίδια της εγχώριας αγοράς εμφιαλωμένων κρασιών και διακινούν τα προϊόντα τους μέσω χονδρεμπόρων ή με απευθείας πωλήσεις σε Supermarket και εστιατόρια, καλύπτοντας μέσω των εκτεταμένων αυτών δικτύων διανομής το σύνολο της χώρας. Επίσης, ορισμένες παράγουν χύμα αλλά και εμφιαλωμένο κρασί το οποίο διατίθεται στην τοπική αγορά του νησιού, ενώ άλλες παράγουν εμφιαλωμένο κρασί «περιορισμένης παραγωγής» με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η διανομή του οποίου πραγματοποιείται συνήθως μέσω ειδικευμένων εταιρειών.
Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα και η φήμη των εμφιαλωμένων Σαμιακών κρασιών έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις συνεχείς βραβεύσεις που αποσπούν τόσο ο ΕΟΣΣ όσο και τα οινοποιεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Πολλές επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις εκσυγχρονισμού, οι οποίες ενίοτε εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα.
Επιπλέον, ο εξαγωγικός προσανατολισμός των οινοποιητικών επιχειρήσεων της Σάμου είναι έντονος. Ως κυριότερες αγορές των Σαμιακών κρασιών αναδεικνύονται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Κίνα, Καναδάς κ.α.
Gallery

Pin It on Pinterest