Γενικά Αρχεία Κράτους, Σάμος

SW_ROU~1

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στεγάζονται κοντά στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σάμου.  Ο επισκέπτης μπορεί να πάει εκεί μέσω των οδών Πασχάλη και Σβορώνου. Είναι το μοναδικό στη Σάμο πολυγωνικό κτίριο, με εσωτερικό αύλειο χώρο, που λειτουργούσε παλαιότερα ως κτίριο των «Φυλακών Σάμου». Αποτελούν εξέλιξη του Δημοσίου Αρχειοφυλακείου Σάμου που ιδρύθηκε το 1882.

Γενικά Αρχεία Κράτους, Σάμος

Στα Γ.Α.Κ. Σάμου μπορεί ο επισκέπτης να βρει συλλογές του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα, τα αρχεία της Ηγεμονικής περιόδου της Σάμου (1834-1912) αλλά και νεότερα (19ος -21ος αιώνας). Στα αρχεία αυτά, έχουν εντοπιστεί σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με την καλλιέργεια και την εμπορία του σαμιακού οίνου, αλλά και την επίδρασή του στην κοινωνική, ιστορική και οικονομική εξέλιξη του νησιού.

Gallery

Pin It on Pinterest

Κοινοποίηση!