Γερμανικό Προξενείο, Πλατεία Πυθαγόρα, Σάμος

SW_ROU~3

Το γερμανόφωνο Προξενείο στη Σάμο εγκαθιδρύθηκε από τα μέσα του 1.700 ως «Προξενείο της Γερμανικής Αυτοκρατορίας» στην αρχή και είχε Γερμανό πρόξενο. Η λειτουργία του συνεχίστηκε μέχρι και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν την ανέστειλε μέχρι και τη δεκαετία του ΄60. Tότε, ξεκίνησε να λειτουργεί  εκ νέου με σκοπούς κυρίως εμπορικούς που σχετίζονται με τις εξαγωγές σαμιακού οίνου. Στεγαζόταν σε κτίριο επί της πλατείας Πυθαγόρα, με προξένους Γερμανόφωνους Σαμιώτες.

Γερμανικό Προξενείο, Πλατεία Πυθαγόρα, Σάμος

Gallery

Pin It on Pinterest

Κοινοποίηση!