Βασικός μηχανολογικός εξοπλισμός της σύγχρονης οινοποίησης

SW_ROU~3
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και την παραγωγή κρασιού στο νησί της Σάμου, η οποία πλέον είναι πλήρως αυτοποιημένη. Με τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων σε όλα τα στάδια της παραγωγής οίνου έχει παρατηρηθεί αύξηση της παραγωγής, μείωση του απαιτούμενου χρόνου, μείωση του κόστους και βελτίωση της ποιότητας.
Τόσο τα οινοποιεία της Σάμου όσο και ο ΕΟΣΣ είναι εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα σύγχρονα μηχανήματα οινοποίησης, τα οποία δίνουν την δυνατότητα υλοποίησης των πλέον μοντέρνων και σύνθετων οινοποιητικών διεργασιών. Ωστόσο, το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει τις οινοποιητικές επιχειρήσεις της Σάμου είναι ότι έχουν καταφέρει να παντρέψουν τις παραδοσιακές τεχνικές με τις σύγχρονες οινοποιητικές διεργασίες και να αναδείξουν με τον πιο ευγενικό τρόπο το Σαμιώτικο κρασί.
Κάποια από τα σύγχρονα μηχανήματα οινοποίησης αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:
• Ταινίες διαλογής – αναβατόριο
• Εκραγιστήρας σταθερού τυμπάνου με αντλία ενσωματωμένη
• Εκραγιστήρας περιστρεφόμενου τυμπάνου με σπαστήρα
• Αντλίες σταφυλοπολτού (ογκομετρικές, περισταλτικές, τύπου: ΜΟΗΝΟ)
• Οινοποιητές
• Πιεστήρια
• Δεξαμενές απολάσπωσης γλεύκους – ζύμωσης
• Αντλίες μεταφοράς γλεύκους
• Φίλτρο πλακών
• Δεξαμενές σταθεροποίησης
• Εξοπλισμός ελέγχου θερμοκρασιών (ψυκτικές μονάδες)
• Δρύινα βαρέλια
• Φιάλες, ασκοί
• Εξοπλισμός για πλύσιμο και στράγγιση των φιαλών
• Εξοπλισμός για γέμισμα των φιαλών
• Εξοπλισμός για γέμισμα των ασκών
• Εξοπλισμός για τάπωμα των φιαλών
• Ετικετέζα
• Καψυλλιέρες & Ραουλιέρες
• Παλετοφόρο για τη μετακίνηση παλετών κλπ.
• Μηχάνημα πλυσίματος με υψηλή πίεση ζεστού-κρύου νερού
• Εξοπλισμός διαχείρισης των βαρελιών (γεμιστικό, πλυστικό, βάσεις κλπ)
• Παλετοκλωβοί
Gallery

Pin It on Pinterest

Κοινοποίηση!