Ο οινοτουρισμός

SW_ROU~3
Το Σαμιώτικο κρασί είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, με διακρίσεις και βραβεία σε πολλές ετικέτες, ενώ τα οινοποιεία του νησιού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον οινόφιλο επισκέπτη. Ο οινοτουρισμός είναι μια ειδική́ μορφή́ τουρισμού́ που αφορά́ στην παροχή́ υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά́ ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις, π.χ. αμπελώνες. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά́ με δραστηριότητες σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινική́ παραγωγή.
Πρόκειται δηλαδή για ένα ταξίδι στον κόσμο του κρασιού το οποίο απολαμβάνουν οι επισκέπτες συνδυάζοντας το παράλληλα με τις διακοπές τους στη Σάμο. Σκοπός του οινοτουρισμού  είναι η επαφή των επισκεπτών με την οινοπαραγωγή. Με επισκέψεις σε αμπελώνες που καλλιεργείται η περίφημη ποικιλία σταφυλιού της Σάμου, το Μοσχάτο, και σε οινοποιεία στα οποία γίνεται η παραγωγή του κρασιού, μαθαίνει ο κόσμος πως φθάνει στο μπουκάλι και στο τέλος στο τραπέζι του. Ο τουρίστας παρακολουθεί την διαδικασία και δοκιμάζει τη γεύση των κρασιών.
Στη Σάμο υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης του οινοτουρισμού. Συνεχώς βλέπουμε να αξιοποιούνται αμπελώνες και να δημιουργούνται οργανωμένα οινοποιεία με σύγχρονες προδιαγραφές τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν και επισκέπτες. Πολλά απ’ αυτά είναι επισκέψιμα για την αποτελεσματικότερη προβολή της διαδικασίας παραγωγής του κρασιού στους οινόφιλους επισκέπτες του νησιού.  Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις ταξιδιωτικού τουρισμού δημιουργούν διαδρομές που αφορούν το οίνο, συνδυάζοντας το με εμπειρίες οινογνωσίας.
Στόχος σε όλο αυτό είναι η δημιουργία μιας νέας ειδικής αγοράς ,η οποία θα περιλαμβάνει τουρίστες με ένα κοινό ενδιαφέρον, την αγάπη τους για τον Σαμιακό οίνο, για την οποία επιθυμούν  να ταξιδέψουν στο νησί και να γνωρίσουν καινούρια πράγματα. Πρόκειται επομένως για μια ειδική μορφή εναλλακτικού τουρισμού η οποία μπορεί να δώσει επιπρόσθετα οφέλη στο νησί της Σάμου. Εκτός από τα έσοδα που προκύπτουν από την τουριστική κίνηση   που δημιουργείται, μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση των πωλήσεων κρασιού με αύξηση των εξαγωγών σε νέες αγορές.
Gallery

Pin It on Pinterest

Κοινοποίηση!