Οδηγίες περιόδου ηγεμονίας για τους Ληνούς

SW_ROU~3
Με το σκεπτικό ότι η αμπελουργία αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης στη Σάμο η Ηγεμονία προέβη το 1865 σε σοβαρές προσπάθειες για τη βελτίωση της οινοποιητικής διαδικασίας. Η πρόσκληση στον Γάλλο Οινοποιό Εμμανουήλ Φαγέ με σκοπό να διδαχθούν τις σύγχρονες για την εποχή μεθόδους αμπελουργίας και οινοποιίας νέοι Σαμιώτες από 25-30 ετών, ήταν μια από αυτές τις προσπάθειες.
Σε ένα από τα έγγραφα οδηγιών του Φαγιέ αναφέρεται χαρακτηριστικά για τη χρήση των ληνών (σε νεοελληνική μετάφραση):
• « Οδηγία 4. Μόλις τρυγήσετε, πατήστε τα σταφύλια σας, στην συνέχεια βάλτε στον ληνό το μούστο με τα στέμφυλα και προσθέστε και 1% οινόπνευμα για να διευκολύνετε την ζύμωση. Το οινόπνευμα πρέπει να έχει 32-35 βαθμούς.
• Οδηγία 5. Αφήστε να βράσουν στον ληνό όλα μαζί για τέσσερις ημέρες. Στην συνέχεια μεταγγίστε αυτό το κρασί το οποίο θα αποστάξετε με προσοχή, και να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο έως ότου δεν θα γίνεται πια ζύμωση.
Θα δώσω αργότερα άλλες οδηγίες που θα τεθούν σε ισχύ τέσσερις μήνες αργότερα…»
Gallery

Pin It on Pinterest

Κοινοποίηση!