Ταβέρνες στον Εμπορικό Λιμένα Μαλαγαρίου Σάμου

SW_ROU~3

Με κατεύθυνση βορειοδυτική από την πρωτεύουσα,  προς την περιοχή «Μαλαγάρι», όπου λειτουργεί πλέον ο σύγχρονος επιβατικός λιμένας, ο επισκέπτης μπορεί να εντοπίσει τις παλιές «ταβέρνες».

Οι «ταβέρνες» ήταν μεγάλες πέτρινες αποθήκες κρασιού που χτίστηκαν κατά  τον 19ο αιώνα για την εξυπηρέτηση αποθήκευσης και εμπορίας οίνου.

Πρόκειται για ογκώδη κτίρια με κεραμοσκεπές, ύψους περίπου 6 μέτρων, που διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Τα παράθυρα στα υψηλότερα σημεία τους εξασφάλιζαν συνθήκες για την καλύτερη συντήρηση του σαμιακού οίνου. Τα κτίρια αυτά ανήκαν σε οινεμπόρους κατά κύριο λόγο, αλλά μετά την ίδρυση της «Ενώσεως Οινοποιητικών Συνεταιρισμών») περιήλθαν στην ιδιοκτησία της.  

Κάποια από αυτά μετατράπηκαν σε χώρους αποθήκευσης και φορτοεκφόρτωσης οίνου, στο κατάστημα  γεωργικών ειδών και στο Μουσείο Σαμιακού Οίνου.

Ταβέρνες στον Εμπορικό Λιμένα Μαλαγαρίου Σάμου

Gallery

Pin It on Pinterest

Κοινοποίηση!