Τα παραδείγματα σαμιακών αμφορέων από την περιοχή του Θερμαϊκού αποδεικνύουν την έντονη εμπορική δραστηριότητα του νησιού.

Δεκαέξι δημοσιευμένα τμήματα ή όστρακα σαμιακών αμφορέων που φέρουν graffiti προέρχονται από το «Υπόγειο» της Μεθώνης. Ο μεγαλύτερος αριθμός αμφορέων χρονολογείται στα τέλη του 8ου – αρχές 7ου αι. π.Χ.. Οι αμφορείς της Μεθώνης που έχουν χρονολογηθεί στα τέλη του 8ου αποτελούν στην πραγματικότητα τα μόνα παραδείγματα πρώιμων σαμιακών αμφορέων στο Βόρειο Αιγαίο.

Πηγή κειμένου και εικόνας: Μελπομένη Καρτά, Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: http://ikee.lib.auth.gr/record/321609/files/GRI-2020-28641.pdf

Pin It on Pinterest