Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1860 η δυναμική της αμπελουργίας αναδείχθηκε, όταν με το θειάφι η παραγωγή είχε ανακάμψει. Σαμιακά προϊόντα μεταξύ των οποίων η σταφίδα και το κρασί στάλθηκαν αρχικά στην έκθεση της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια το 1862 στην έκθεση του Λονδίνου.

Αφενός, τα ανοίγματα αυτά στις εκθέσεις και στις ευρωπαϊκές αγορές και, αφετέρου, η απόσπαση βραβείων ή επαίνων συνέτειναν στο να ληφθούν από την ηγεμονική διοίκηση μέτρα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας του σαμιακού οίνου. Τα μέτρα ήταν: α. η πρόσκληση ειδικού οινοποιού από τη Γαλλία για να διδάξει τους αγρότες αμπελουργία και οινοποίηση, και β. η ίδρυση οινοποιητικής εταιρείας για την εμπορία και διαχείριση των κρασιών.

 

Pin It on Pinterest