Την περίοδο του 1600 έως και τον επόμενο αιώνα, τα νοικοκυριά φαίνεται να συνδυάζουν την αμπελοκαλλιέργεια με την καλλιέργεια δημητριακών, κηπευτικών και διαφόρων δένδρων. Έτσι εξασφάλιζαν αφενός τα απαραίτητα προϊόντα για τη διαβίωση τους και αφετέρου, με την πώληση του κρασιού και μέρους των οπωρολαχανικών, εξασφάλιζαν το απαραίτητο χρηματικό κεφάλαιο για την κάλυψη των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων τους.

Κατά τον επόμενο αιώνα (1700 με 1800) υπάρχουν πλήθος μαρτυρίες, κυρίως περιηγητών, οι οποίοι καταγράφουν ως σημαντικότερη παραγωγική δραστηριότητα της Σάμου, την αμπελοκαλλιέργεια.  Το μοσχάτο κρασί μετατρέπεται σε καθαρά εξαγώγιμο είδος, αφού προοριζόταν για πώληση στους Γάλλους εμπόρους της Σμύρνης.

Pin It on Pinterest