Φιλοδοξία της VAKAKIS WINERY είναι το κρασί της να γίνει ο πιο αναγνωρίσιμος ποιοτικός πρεσβευτής του Σαμιώτικου κρασιού στο εξωτερικό. Ήδη εξάγει σε Κίνα, Hong – Kong και Ελβετία, Γερμανία και Ολλανδία, ενώ υπάρχει στα άμεσα σχέδια η επέκταση σε καινούργιες αγορές.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της VAKAKIS WINES, έναντι του ανταγωνισμού, συνοψίζονται στην επιλογή σταφυλιών από τα καλύτερα terroir της Σάμου, στην ανάδειξη τοπικών γηγενών ποικιλιών, στη μη ύπαρξη δανεισμού, στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και στην άμεση λήψη αποφάσεων.

Pin It on Pinterest