Το Σαμιώτικο κρασί αποτελεί έναν από τους κυριότερους πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό, με εξαγωγές σε χώρες όπως η Γαλλία η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τον ΕΟΣΣ,  το Toronto του Καναδά, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ιταλία, η Ολλανδία, Σουηδία, η Κύπρος, η Αυστραλία, η Δανία, η Τσεχία, η Φινλανδία και η Κίνα, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Ρουμανία κ.α. Νέες αγορές διαρκώς προστίθενται, στο σύνολο των 24 χωρών.

Η ΕΟΣΣ χρησιμοποιεί τόσο το άμεσο, όσο και το έμμεσο κανάλι διανομής. Συγκεκριμένα, με το άμεσο κανάλι, διεξάγει είτε χοντρικά είτε λιανικά από το οινοποιείο στους καταναλωτές. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τον χώρο και να αντικρύσουν το περιβάλλον και τις συνθήκες παραγωγής.

Με το έμμεσο κανάλι, η διανομή επιτυγχάνεται μέσα από διάφορα δίκτυα ή κανάλια, προκειμένου να συνδεθεί η ΕΟΣΣ με τους καταναλωτές, χρησιμοποιώντας διάφορες ανεξάρτητες εταιρείες (πχ. αεροπορικές, ναυτιλιακές). Η διανομή των προϊόντων της Ένωσης Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου στην ελληνική αγορά (εκτός της Σάμου) και στην Κύπρο, γίνεται από τη Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ.

Pin It on Pinterest