Το μοσχάτο κρασί μεταβαίνει στη Σμύρνη

Το μοσχάτο κρασί μεταβαίνει στη Σμύρνη

Την περίοδο του 1600 έως και τον επόμενο αιώνα, τα νοικοκυριά φαίνεται να συνδυάζουν την αμπελοκαλλιέργεια με την καλλιέργεια δημητριακών, κηπευτικών και διαφόρων δένδρων. Έτσι εξασφάλιζαν αφενός τα απαραίτητα προϊόντα για τη διαβίωση τους και αφετέρου, με την πώληση του κρασιού και μέρους των οπωρολαχανικών, εξασφάλιζαν το απαραίτητο χρηματικό κεφάλαιο για την κάλυψη των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων τους.

Κατά τον επόμενο αιώνα (1700 με 1800) υπάρχουν πλήθος μαρτυρίες, κυρίως περιηγητών, οι οποίοι καταγράφουν ως σημαντικότερη παραγωγική δραστηριότητα της Σάμου, την αμπελοκαλλιέργεια.  Το μοσχάτο κρασί μετατρέπεται σε καθαρά εξαγώγιμο είδος, αφού προοριζόταν για πώληση στους Γάλλους εμπόρους της Σμύρνης.

Ο Σαμιακός οίνος σε έκθεση στην Κωνσταντινούπολη

Ο Σαμιακός οίνος σε έκθεση στην Κωνσταντινούπολη

Pierre de Gigord Collection of Photographs of the Ottoman Empire and the Republic of Turkey, 1850-1958

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1860 η δυναμική της αμπελουργίας αναδείχθηκε, όταν με το θειάφι η παραγωγή είχε ανακάμψει. Σαμιακά προϊόντα μεταξύ των οποίων η σταφίδα και το κρασί στάλθηκαν αρχικά στην έκθεση της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια το 1863 στην έκθεση του Λονδίνου.

Αφενός, τα ανοίγματα αυτά στις εκθέσεις και στις ευρωπαϊκές αγορές και, αφετέρου, η απόσπαση βραβείων ή επαίνων συνέτειναν στο να ληφθούν από την ηγεμονική διοίκηση μέτρα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας του σαμιακού οίνου.

Τα μέτρα ήταν: α. η πρόσκληση ειδικού οινοποιού από τη Γαλλία για να διδάξει τους αγρότες αμπελουργία και οινοποίηση, και β. η ίδρυση οινοποιητικής εταιρείας για την εμπορία και διαχείριση των κρασιών. ”

Πηγή φωτογραφίας: http://www.eskiistanbul.net/tag/1860/

Pin It on Pinterest