Ανάπτυξη και τουρισμός

Θέματα για την ανάπτυξη και τον τουρισμό του Σαμιακού οίνου

Ο οινοτουρισμός

Ο οινοτουρισμός

Το Σαμιώτικο κρασί είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, με διακρίσεις και βραβεία σε πολλές ετικέτες, ενώ τα οινοποιεία του νησιού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον οινόφιλο επισκέπτη. Ο οινοτουρισμός είναι μια ειδική́ μορφή́ τουρισμού́ που αφορά́ στην παροχή́ υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά́ ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις, π.χ. αμπελώνες. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά́ με δραστηριότητες σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινική́ παραγωγή.
Πρόκειται δηλαδή για ένα ταξίδι στον κόσμο του κρασιού το οποίο απολαμβάνουν οι επισκέπτες συνδυάζοντας το παράλληλα με τις διακοπές τους στη Σάμο. Σκοπός του οινοτουρισμού  είναι η επαφή των επισκεπτών με την οινοπαραγωγή. Με επισκέψεις σε αμπελώνες που καλλιεργείται η περίφημη ποικιλία σταφυλιού της Σάμου, το Μοσχάτο, και σε οινοποιεία στα οποία γίνεται η παραγωγή του κρασιού, μαθαίνει ο κόσμος πως φθάνει στο μπουκάλι και στο τέλος στο τραπέζι του. Ο τουρίστας παρακολουθεί την διαδικασία και δοκιμάζει τη γεύση των κρασιών.
Στη Σάμο υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης του οινοτουρισμού. Συνεχώς βλέπουμε να αξιοποιούνται αμπελώνες και να δημιουργούνται οργανωμένα οινοποιεία με σύγχρονες προδιαγραφές τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν και επισκέπτες. Πολλά απ’ αυτά είναι επισκέψιμα για την αποτελεσματικότερη προβολή της διαδικασίας παραγωγής του κρασιού στους οινόφιλους επισκέπτες του νησιού.  Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις ταξιδιωτικού τουρισμού δημιουργούν διαδρομές που αφορούν το οίνο, συνδυάζοντας το με εμπειρίες οινογνωσίας.
Στόχος σε όλο αυτό είναι η δημιουργία μιας νέας ειδικής αγοράς ,η οποία θα περιλαμβάνει τουρίστες με ένα κοινό ενδιαφέρον, την αγάπη τους για τον Σαμιακό οίνο, για την οποία επιθυμούν  να ταξιδέψουν στο νησί και να γνωρίσουν καινούρια πράγματα. Πρόκειται επομένως για μια ειδική μορφή εναλλακτικού τουρισμού η οποία μπορεί να δώσει επιπρόσθετα οφέλη στο νησί της Σάμου. Εκτός από τα έσοδα που προκύπτουν από την τουριστική κίνηση   που δημιουργείται, μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση των πωλήσεων κρασιού με αύξηση των εξαγωγών σε νέες αγορές.

Διαβάστε Περισσότερα
Γεωγραφικές ενδείξεις και συστήματα ποιότητας – ΠΟΠ Σάμος

Γεωγραφικές ενδείξεις και συστήματα ποιότητας – ΠΟΠ Σάμος

Η πολιτική της ΕΕ για τα σήματα ποιότητας προστατεύει και προβάλλει την ονομασία συγκεκριμένων προϊόντων με σκοπό την προβολή των μοναδικών τους χαρακτηριστικών, τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση καθώς και με την παραδοσιακή τεχνολογία – τεχνογνωσία.
Οι γεωγραφικές ενδείξεις κατοχυρώνουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για συγκεκριμένα προϊόντα, των οποίων οι ιδιότητες συνδέονται ειδικά με την περιοχή παραγωγής.
Οι γεωγραφικές ενδείξεις περιλαμβάνουν:
• ΠΟΠ — Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (τρόφιμα και οίνοι)
• ΠΓΕ — Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη (τρόφιμα και οίνοι)
• ΓΕ — Γεωγραφική Ενδειξη (αλκοολούχα ποτά και αρωματισμένοι οίνοι).

Διαβάστε Περισσότερα
Η άρση της αναγκαστικότητας και η επίπτωση στην παραγωγή του Σαμιακού οίνου

Η άρση της αναγκαστικότητας και η επίπτωση στην παραγωγή του Σαμιακού οίνου

Ο ΕΟΣΣ ιδρύθηκε το 1934 με την ψήφιση του Νόμου 6085 ύστερα από κινητοποίηση των αμπελουργών της Σάμου με στόχο να εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο της οινοποίησης των μοσχάτων σταφυλιών της Σάμου και της διακίνησης των κρασιών του, χωρίς τη μεσολάβηση των κρασεμπόρων της εποχής εκείνης.
Η «άρση αναγκαστικότητας» της Ένωσης Οινοποιητικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Σάμου επιβλήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 902/51563/27-04-2016. Σύμφωνα με αυτήν, η Ένωση μετατρέπηκε σε Πρωτοβάθμια Οργάνωση και μετονομάστηκε σε «Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου». Αυτό σημαίνει ότι μέλη της ΕΟΣΣ δεν είναι πλέον οι 24 πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί αλλά οι 2.200 περίπου αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου. Η απόφαση αυτή επέφερε αλλαγές τόσο στη δομή όσο και στη λειτουργία της ΕΟΣΣ. Τα φυσικά μέλη (αμπελουργοί) δεν ήταν αναγκασμένα να συμμετέχουν στο νέο Συνεταιρισμό, αλλά μπορούσαν να επιλέξουν άλλες λύσεις εμπορίας της παραγωγής τους.
Από την άλλη, οι νέοι αμπελουργοί δεν γίνονταν αυτομάτως μέλη του Συνεταιρισμού (όπως συνέβαινε έως τότε) αλλά υποβάλουν αίτηση εισδοχής η οποία εξετάζεται από τον ΕΟΣ Σάμου και η αποδοχή της ή όχι, εναπόκειται στη θέληση των μελών του Συνεταιρισμού όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση.
Κατά την δημιουργία του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου όλα τα εν ενεργεία έως τότε μέλη των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών θεωρήθηκαν αυτομάτως μέλη και του νέου συνεταιρισμού, με εξαίρεση εκείνους που ζήτησαν με αίτηση τη διαγραφή τους. Ο παραγωγός που έχει επιλέξει να συμμετέχει -με βάση το ψηφισθέν καταστατικό- έχει υποχρέωση να παραδίδει στο Συνεταιρισμό το σύνολο της παραγωγής του με εξαίρεση ένα μικρό μέρος, για ιδιοκατανάλωση. Εξαίρεση προβλέπεται και σε κάποιες περιπτώσεις αδειοδοτημένης οικοτεχνίας. Ο Συνεταιρισμός από την πλευρά του έχει υποχρέωση να παραλαμβάνει το σύνολο της παραγωγής των μελών του. Η δέσμευση του παραγωγού κατά την είσοδο του ισχύει για 6 έτη με μόνη εξαίρεση λόγους ανωτέρας βίας. Σε περιπτώσεις διαγραφής, ο παραγωγός δεν έχει δικαίωμα αίτησης επανένταξης, πριν παρέλθει τριετία.
Από την άλλη, με την άρση της «Αναγκαστικότητας» και την αλλαγή του μέχρι τώρα καθεστώς απελευθερώθηκε η οινοποίηση και η εμπορεία του Σαμιώτικου κρασιού. Η ιστορική αυτή απόφαση έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε Σαμιώτη να μπορεί να παράγει, να οινοποιεί και να εμπορεύεται το δικό του κρασί.
Ως αποτέλεσμα ιδρύθηκαν πολλά ιδιωτικά υπερσύγχρονα οινοποιεία στη Σάμο, τα οποία ανέδειξαν με μοναδικό τρόπο τον Σαμιώτικο αμπελώνα στοχεύοντας σε υψηλής ποιότητας και αισθητικής κρασιά, συνδυάζοντας την τεχνολογία και την τεχνογνωσία με τον παραδοσιακή προσέγγιση του κρασιού. Ταυτόχρονα, όμως, συνέβαλλαν σημαντικά στην αναγνώριση και διαφήμιση του σαμιώτικου κρασιού στην τοπική και διεθνή οιναγορά. Μέχρι τώρα δραστηριοποιούνται στη Σάμο 7 οινοπαραγωγοί και είναι πολύ πιθανόν στο μέλλον να υπάρξουν και άλλοι.

Διαβάστε Περισσότερα
H σημερινή κατάσταση της Σαμιακής Οινοποιίας

H σημερινή κατάσταση της Σαμιακής Οινοποιίας

Τη σύγχρονη εικόνα της Σαμιακής οινοποιίας συνθέτουν ο ΕΟΣ Σάμου και ένας αξιόλογος αριθμός μικρομεσαίων οινοποιητικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο κλάδος της παραγωγής Σαμιακού οίνου αποτελείται από 6 οινοποιεία, 1 επισκέψιμο αμπελώνα και 1 συνεταιρισμό που παράγουν πολλές διαφορετικές ετικέτες κρασιού. Σημειώνεται ότι αρκετές εταιρείες του κλάδου, όπως για παράδειγμα το ΜΕΤΑΧΑ LIKNON, επιδεικνύουν παραγωγική δραστηριότητα και σε άλλα αλκοολούχα ποτά, όπως το κονιάκ.
Οι οινοποιητικές αυτές εταιρείες ελέγχουν σημαντικά μερίδια της εγχώριας αγοράς εμφιαλωμένων κρασιών και διακινούν τα προϊόντα τους μέσω χονδρεμπόρων ή με απευθείας πωλήσεις σε Supermarket και εστιατόρια, καλύπτοντας μέσω των εκτεταμένων αυτών δικτύων διανομής το σύνολο της χώρας. Επίσης, ορισμένες παράγουν χύμα αλλά και εμφιαλωμένο κρασί το οποίο διατίθεται στην τοπική αγορά του νησιού, ενώ άλλες παράγουν εμφιαλωμένο κρασί «περιορισμένης παραγωγής» με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η διανομή του οποίου πραγματοποιείται συνήθως μέσω ειδικευμένων εταιρειών.
Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα και η φήμη των εμφιαλωμένων Σαμιακών κρασιών έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις συνεχείς βραβεύσεις που αποσπούν τόσο ο ΕΟΣΣ όσο και τα οινοποιεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Πολλές επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις εκσυγχρονισμού, οι οποίες ενίοτε εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα.
Επιπλέον, ο εξαγωγικός προσανατολισμός των οινοποιητικών επιχειρήσεων της Σάμου είναι έντονος. Ως κυριότερες αγορές των Σαμιακών κρασιών αναδεικνύονται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Κίνα, Καναδάς κ.α.

Διαβάστε Περισσότερα

Pin It on Pinterest